WYPADKI


Bywa, że zdarzy się najgorsze… Oferujemy profesjonalną pomoc w przeprowadzeniu dochodzenia powypadkowego oraz sporządzeniu pełnej dokumentacji powypadkowej. Taki obowiązek ma pracodawca po zgłoszeniu wypadku przy pracy.

Wypadek przy pracy, to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło:

• w związku z pracą
• podczas wykonywania przez pracownika czynności zawodowych
• lub w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.