Szkolenia z Pierwszej Pomocy


Zanim przyjadą zawodowe służby ratunkowe, pracownicy odpowiednimi działaniami mogą uratować życie poszkodowanej koleżanki/kolegi. Pracodawca ma obowiązek dysponować w ciągu całego czasu pracy zakładu, wyszkolonymi pracownikami, będącymi w stanie udzielić pomocy zgodnie z przyjętymi procedurami. W naszej flocie pomocy treningowych pracują zaawansowane cyfrowe fantomy podające informację zwrotną. Posiadamy również defibrylatory treningowe. Zajęcia prowadzą Ratownicy i Strażacy. Proponujemy także opracowanie, dopasowanych do charakterystyki pracy firmy, wytycznych wyposażenia apteczki oraz dodatkowego sprzętu ratunkowego.